Informatiefiche over de architect

Wij geven u als opdrachtgever of kandidaat opdrachtgever graag de informatie over onze onderneming die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt. Deze informatie is op 01 januari 2020 opgesteld.

Naam: Spoor 9 Architecten
Juridische vorm: BV
Bestuurder: Robrecht Van Hooreweghe, architect
Maatschappelijke zetel: Nijverheidsstraat 9, 8970 Poperinge
Adres van het bureau: Tempelstraat 20 1a, 8900 Ieper
Telefoon: 057/37.50.77
E-mail: info@spoor9architecten.be
Website: www.spoor9architecten.be
Ondernemingsnummer: 0896.531.210
Professionele titel(s): Architect
Land van toekenning van de titel: België
Beroepsorganisatie: Orde van Architecten van de provincie West-Vlaanderen, Oude Zak 35/1, 8000 Brugge

De architect is onderworpen aan de deontologische code van de Orde van de architecten en is gebonden aan het wettelijk reglement van beroepsplichten.

Artikel 1: algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn in het Nederlands beschikbaar op eenvoudig verzoek. De Belgische wetgeving is erop toepasselijk, en betwistingen worden voor een Belgische rechtbank behandeld. Bij de ondertekening buiten het bureau heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 15 dagen, uit te oefenen met de modelbrief “Herroeping”, bijgevoegd aan de algemene voorwaarden. (zie download)

Artikel 2: ereloon – wijze van berekenen

We hanteren meerdere methodes in functie van de opdracht. Bij de contractbespreking maken we samen een keuze.

Ereloon voor de opdracht van het Bouwproject

Optie A
Het ereloon van de Architect wordt volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties en een eenheidskost bepaald. Maandelijkse betaalstaten, als voorschot op het ereloon, zullen vergezeld worden van een tijdsrapport. De eenheidskost wordt bepaald door de taakomschrijving en uitvoerder en wordt voorafgaandelijk aan het contract vastgelegd.

Optie B
Het ereloon van de Architect wordt volgens de forfaitair ingeschatte tijdsduur van de hierboven genoemde taken en een eenheidskost bepaald. De tijdsduur wordt forfaitair ingeschat op xx uren. Bijkomende opdrachten of onverwachte taken zullen op basis van de reële tijdsbesteding worden aangerekend. De eenheidskost wordt bepaald door de taakomschrijving en uitvoerder en wordt voorafgaandelijk aan het contract vastgelegd.

Optie C
Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op de globale werkelijke waarde van het Bouwproject, zonder taksen, d.w.z. op alle reële uitgaven tot de volledige voltooiing en de economische waarde van de eigen werken door de Bouwheer uitgevoerd. Het ereloon wordt voorlopig berekend op basis van het bouwbudget. Het definitieve ereloon wordt berekend op de werkelijke kostprijs.

Optie D
Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op het budget van het bouwproject. Meerwerken worden aan hetzelfde percentage aangerekend. andere kosten Alle plannen in één exemplaar + een elektronische versie worden gratis aan de opdrachtgever geleverd. Bijkomende exemplaren worden aangerekend aan kostprijs.

Artikel 3: diensten

– Volledige of gedeeltelijke architectuuropdracht bij nieuwbouw, renovatie, uitbreiding, restauratie, interieur en expertise
– Samenwerking met andere partners (per project bespreekbaar)

Artikel 4: verzekering

Een polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid is afgesloten bij Protect n.v., met adres te 1080 Brussel, Jetsesteenweg 221, onder polisnummer N.V. A4117.

Artikel 5: termijn

Adviezen worden gegeven binnen een periode van 30 dagen na het eerste onderhoud of plaatsbezoek. Andere diensten worden per fase en voor het totale bouwproject in de architectuurovereenkomst in onderling overleg bepaald. De architectuurovereenkomst bevat de gevallen waarin de overeenkomst kan beëindigd worden.