Spoor9 is een jong architectenbureau

dat sinds 2013 stelling neemt op de bouwmarkt, met het centrum van Ieper als uitvalsbasis

Met open blik legt Spoor 9 Architecten zich bewust toe op een zeer diverse waaier van opdrachten: woningen en meergezinswoningen – zowel nieuwbouw als grondige renovaties – maar ook tal van sociale woonprojecten. Daarnaast ontwerpt en realiseert Spoor 9 Architecten ook commerciële panden, kantoren en toeristische verblijven. Industriële projecten, maar ook opdrachten in de rust- en verzorgingssector en initiatieven voor scholen vormen de sluitsteen van het oeuvre van Spoor 9 Architecten. Binnen dit uitgebreide en ambitieuze portfolio bevinden zich ook verschillende beschermde gebouwen die van A tot Z worden begeleid. Spoor 9 Architecten wordt gedragen door 3 architecten.

Zaakvoerder Robrecht Van Hooreweghe koos zorgvuldig een team rond zich : Elieze spitst zich vooral toe op de restauratie- en subsidiedossiers voor de beschermde gebouwen, Elien neemt naast het ontwerpen, ook de conceptvorming en het interieurontwerp voor haar rekening. Robrecht zelf overschouwt het ganse proces en begeleidt de uitvoering van de verschillende dossiers, de werfbezoeken, budgetopvolging en opleveringen.

Spoor 9 Architecten benadert elk project op maat van de klant binnen een gedegen kader van esthetische, architecturale, functionele en ecologisch-duurzame waarden. De uitdaging, namelijk de symbiose van programma, wettelijke voorschriften – stedenbouw, brandveiligheid, energie, toegankelijkheid, erfgoed…- en de architecturale beleving is voor Spoor 9 Architecten een boeiend spel waarbinnen elk project vorm krijgt. Spoor 9 Architecten bespaart hierin tijd noch moeite. Op basis van lastenboeken, gedetailleerde ramingen, realistische planning en strikte werfcontrole zorgt Spoor 9 voor een optimaal resultaat van elk bouwproject. Samen met de bouwheer en telkens in nauw overleg met alle betrokken bouwpartners, spoort elk project – groot én klein – naar ieders tevredenheid.