Projecten uitgevoerd in opdracht

De projecten op deze pagina werden volledig of gedeeltelijk uitgevoerd in opdracht en voor rekening van onderstaande architectenbureaus en dienen uitsluitend om de opgedane ervaringen in de desbetreffende domeinen aan te tonen. Spoor 9 Architecten bvba heeft geenszins de intentie om deze projecten als eigen referenties naar voren te schuiven. Voor meer informatie over deze specifieke projecten, of de rol van Spoor 9 Architecten daarin, dient dan ook contact opgenomen te worden met het desbetreffende kantoor.