Spoor 9 Architecten wint architectuurwedstrijd voor 11 sociale woningen - Site Appelgoedje

30/10/2013

Tegelijk met de wedstrijd voor de site Proones, schrijft de sociale huisvestingsmaatschappij een gelijkaardige wedstrijd uit voor de bouw van 9 sociale woningen op de verkaveling Appelgoedje, eveneens in Poperinge.  Beide wedstrijden moesten op hetzelfde moment ingediend worden.

De verkaveling Appelgoedje bestaat uit sociale huurwoningen, sociale koopwoongelegenheden en private kavels aangeboden door de WVI, de stad Poperinge en een private initiatiefnemer.  Ons onderdak neemt het aandeel sociale koopwoningen (26) en een 8-tal sociale koopappartementen voor haar rekening, verdeeld over 4 verschillende projecten, gefaseerd in de tijd. 

Ook hier wordt Spoor 9 Architecten uitgenodigd om een voorstel op te maken.  Na analyse van de site oordeelt Spoor 9 Architecten dat de projectzone - het betreft 3 clusters van telkens 3 woningen - ruimte biedt aan 10 woningen i.p.v. de gevraagde 9 stuks en dient een alternatief voorstel in.  Spoor 9 Architecten wordt opnieuw als laureaat uitgekozen.  Uit het juryverslag blijkt dat de jury oordeelt dat er 10 woningen kunnen gerealiseerd worden zonder afbreuk te doen van de woonkwaliteit en vraagt meteen te onderzoeken of er 11 woningen kunnen gebouwd worden.
 

Terug naar overzicht