Spoor 9 Architecten bvba wint 2e architectuurwedstrijd op site Appelgoedje te Poperinge

28/11/2013

De Sociale Bouwmaatschappij De Mandel uit Roeselare beschikt ook over een projectzone op de uit te breiden verkaveling 't Appelgoedje (fase 2) te Poperinge.  Voor de ontwikkeling van deze site werd Spoor 9 Architecten bvba uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd voor de bouw van 10 sociale huurwoongelegenheden.  Op 12 november moest het project verdedigd worden voor een jury op de kantoren te Roeselare.  Met succes, want vandaag ontvingen we de uitnodiging om het project verder uit te werken en tot uitvoering te brengen.

Op de site stelde Spoor 9 Architecten een opdeling voor van 5 gekoppelde woningen en een appartementsgebouw met 5 woongelegenheden.  De overdekte parking bij de appartementen en garages bij de woningen werden aan de buitenzijde van de site geplaatst, zodat gans de site volledig verkeersvrij kan gehouden worden.  Het wandel- en fietspad dat de voornaamste toegang tot de site vormt, loopt doorhéén het appartementsgebouw, zodat extra sociale controle verzekerd is.

Terug naar overzicht